JYTY KAUHAJOKI RY
Jyty jyrää tehden hyvää!


Jyty Kauhajoki ry, ent. Kauhajoen Kunnallisvirkamiesyhdistys ry, on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton – Jyty ry:n paikallisyhdistys. Yhdistyksemme on perustettu 1.12.1971. Meneillään on siis 45. toimintavuosi. Jäsenmäärämme on n. 220.


Suurin osa jäsenistämme on Kauhajoen kaupungin, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, Suupohjan Seutupalvelukeskuksen,  Suupohjan koulutuskuntayhtymän sekä Kauhajoen Vanhaintuki ry:n palveluksessa.


Edunvalvonta on tärkeä osa toimintaamme. Edunvalvonnan avainhenkilö on pääluottamusmiehemme Tuula Välikorpi. Luottamusmiesorganisaatiomme kattaa kaikki työpaikat. Vaikka valtaosalla eri työnantajan palveluksessa olevilla jäsenillämme on omat luottamusmiehensä, niin mikäli työpaikalla ei ole omaa luottamusmiestä, edunvalvontaa hoitaa pääluottamusmies. Syyskokouksen valitsema hallitus kokoontuu 7 – 8 kertaa vuodessa päättämään toimivaltaansa kuuluvista asioita. Hallituksen jäsenet ovat eri toimipisteistä ja eri ammattialoilta, näin takaamme laaja-alaisen tietämyksen esim. yhdistyksemme jäsenkunnasta.  


Tarjoamme jäsenille mahdollisuuden erilaisiin liiton tai yhdistyksen kustantamiin koulutuksiin. Oma koulutusvastaavamme tiedottaa tulevista koulutuksista. Muu tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu näillä sivuilla ja omalla lehdellä, Tanotorvella, joka toimitettu jokaiselle jäsenelle, Tanotorvea ollaan sähköistämässä, joten ilmoitathan sihteerille sähköpostiosoitteesi, mikäli Jytyn tiedotteita ei ole postiisi tullut. Pikatiedottaminen hoidetaan sähköpostin tai yhdyshenkilöiden kautta.


Yhdistyksemme pyrkii tarjoamaan monipuolisesti myös muuta toimintaa, jotta jokaiselle jäsenelle löytyisi jotain. Kerran viikossa jäsen voi käydä ilmaiseksi uimassa, kuntosalilla tai Asuulin kylmävesiuinnissa. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua Jytyn syys- ja talvipäiville.  Perinteeksi on myös muodostunut syyskokouksen yhteydessä pidettävä pizzailta.


Yhdessä tekemisen iloa vuodelle 2017!

Kummit Harri ja Kaija

Yhdistyksemme kummit Harri ja Kaija